Naše centrum asistované reprodukce NATALART pracuje již od roku 2007 v systému managementu kvality ISO 9001.
Všechny medicínské a nemedicínské činnosti centra jsou sledovány nezávislými audity v rámci systému řízení kvality ISO 9001.
 
 Certifikát ISO - česky  Certifikát ISO - anglicky  Certifikat ISO - německy
Certifikát česky Certifikát anglicky Certifikát německy