EmbryoGen

EmbryoGen® je nové kultivační médium, které obsahuje růstový faktor cytokin. Cytokin je důležitým regulátorem komunikace mezi embryem a dělohou a jeho použití má prokazatelně pozitivní vliv u pacientek, které prodělaly samovolné potraty.

Použití Embryogenu doporučujeme:

  • opakované klinické a preklinické samovolné potraty
  • opakované selhání implantace embrya (neúspěšné embryotransfery)
  • idiopatická neplodnost

       EmbryoGen je možné použít pro kultivace do 3 dne. 

Použití kultivačního média EmbryoGen® při léčbě neplodnosti je nadstandartní výkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Pokud máte o použití EmbryoGen® zájem, je nutno sdělit tuto skutečnost lékaři při zahájení IVF cyklu - stimulace.

  

 EmbryoGen