Kryokonzervace a vitrifikace

 
Kryokonzervace a vitrifikace jsou metody pomocí kterých lze uchovávat lidské zárodečné buňky. Díky těmto metodám lze uchvovávat zarodečné buňky v naší kryobance i několik desítek let. Délka uchování zcela záleží na dohodě s pacientem.
Rozdíl mezi kryokonzervací a vitrifikací je v rychlosti mražení buňky.
Kryokonzervace je technika, při které je používáno speciálního média pro uchování v tekutém dusíku při teplotě -196 °C.
Vitrifikace je moderní technika kryokonzervace, kdy dochází ke skokovému ochlazení reprodukčních buněk na teplotu -196 °C řádově v sekundách. Využívá se při tom média obsahujícího vysoké dávky kryoprotektivních látek, které chrání buňky před poškozením.
 

Kryokonzervace spermií ...

Kryokonzervace spermií se používá zejména pro účely darování, ale je to i významná možnost pro muže, které v důsledku např. nádorového onemocnění čeká operativní léčba nebo chemoterapie a tvorba spermií bude nenávratně zastavena. Zamražením spermií mají možnost mít děti v budoucnu i po vyléčení hlavního onemocnění. Na přání muže lze vyšetřit a zamrazit spermie pro pozdější použití.
Kryokonzervace spermií je méně technicky náročná a má delší historii, než kryokonzervace embryí. Vzhledem k vysokému počtu spermií v dávce ejakulátu a malému rozměru spermií je kryokonzervace spermií vysoce účinná. Spermie jsou uchovávány v tekutém dusíku při -196°C.

Vitrifikace embrií ...

Metoda vitrifikace je vhodná především pro embrya, a to zejména pro šetrnost této metody. Vitrifikace embryí se používá v případě nadpočetných embryí. V současné době se preferuje přenášet současně do dělohy menší počet čerstvých embryí, aby bylo  minimalizováno riziko vícečetného těhotenství. V případě, že je první pokus při přenosu čerstvých embryí neúspěšný, je možné pokus opakovat, a to bez nutnosti opakování hormonální léčby a odvěru vajíček. 

Významnou roli hraje vitrifikace embryí ve středně závažných a závažných případech ovariálního hyperstimulačního syndromu. V určitém počtu případů (cca 5%) dochází u žen, které podstupují mimotělní oplodnění k tzv. hyperstimulaci, což je nadměrná reakce vaječníků na hormonální stimulaci. V takovém případě není vhodné z důvodu bezpečnosti vůbec čerstvá embrya přenášet.  Proto se všechna embrya zamrazí a přenášejí se až po hyperstimulace zcela odezní.

Vitrifikace embryí má teké nezastupitelnou úlohu při jejich darování.

 

Vitrifikace vajíček (Oocytu) ...

Vitrifikace vajíček (Oocytů) je v současnosti díky této technice běžnou součástí léčby neplodnosti. Vitrifikace vajíček je vhodná v následujících případech:

  • Pokud hrozí selhání funkce vaječníků.
  • V případě hrozící ztráty plodnosti z důvodu onkologické léčby. Vitrifikace vajíček nabízí možnost ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění zachovat naději na otěhotnění v případě zvládnutí jejich nemoci.
  • V případě neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu IVF. Pokud se v den odběru vajíček u nastimulované pacientky nepodaří získat od partnera žádné spermie (z důvodů zdravotních, dopravních, pracovních nebo momentálního psychického rozpoložení) je možno získaná vajíčka zamrazit.
  • Další možností využití vitrifikace je mražení vajíček u mladých žen v reprodukčním věku, které v současnosti nemají partnera a obávají se, že v době, kdy partnera mít budou, bude jejich plodnost snížena. Rovněž ženy, které neplánují bezprostředně otěhotnět a z důvodů studia nebo zaměstnání odkládají termín koncepce si mohou nechat svá vajíčka zmrazit.
 
Kryokonzervace/vitrifikace