Zkumavky

Vyšetřovací metody

S neplodností má zkušenost cca 10 – 20 % párů, z nichž 40% je způsobeno neplodností muže, 40% neplodností ženy a ve zbývajících 20% je to kombinace faktorů u obou partnerů. V praxi cca každý 25. muž trpí sníženou plodností až úplnou neplodností. Přitom asi 90% oněch případů je způsobeno nízkým počtem spermií, jejich špatnou kvalitou nebo obojím. V současné době jsou již k dispozici moderní metody léčby poruch plodnosti umožňují účinně pomoci v převážné většině případů, podmínkou je však správná diagnóza.