Ceník

Každá pacientka potřebuje léčbu dle své zdravotní indikace. Léčebný plán vždy připraví lékař. Proto zde uvádíme jen vybraný přehled cen výkonů.

Uvedené ceny jsou informativní, kompletní ceník je k dispozici na recepci našeho centra nebo u lékařů, kteří ke všem cenám a výkonům podají kompletní informace.

IVF

Kompletní cyklus IVF (samoplátci) + nutno připočítat IVF výkony a léky 40.000 Kč
Cyklus IVF bez embryotransferu (samoplátci) + nutno nutno připočítat IVF výkony a léky 19.000 Kč
Nativní IVF cyklus  kompletní včetně ICSI  19.000 Kč 
Nativní IVF cyklus bez embryotransferu včetně ICSI 1-2 oocyty 15.000 Kč
Nativní IVF cyklus bez anestezie bez zisku oocytů 8.000 Kč
Cyklus IVF s darovanými oocyty (cyklus hrazen z pojištění) 59.000 Kč
Cyklus IVF s darovanými oocyty včetně ICSI ( samoplátci) 110.000 Kč
ICSI (Intracytoplasmatická injekce spermie, max. 15 oocytů) 8.000 Kč
ICSI s neúspěšnou fertilizací 6.000 Kč
PICSI (Intracytoplasmatická injekce preselektované spermie, max. 10 oocytů) 14.000 Kč
Asistovaný hatching na jedno embryo 3.500 Kč
Prodloužená kultivace embryí nad 72 hodin 5.000 Kč
ICSI + Asistovaný hatching + prodloužená kultivace embryí - zvýhodněná cena 15.000 Kč
Oddělená kultivace embryí 2.000 Kč
Kontinuální monitoring embryí GERI 5.500 Kč
Kryoembryotransfer (rozmražení a přenos embryí) 10.000 Kč
Anestezie (5 - 10 min.) 2.000 Kč
Mikrofluidní čip na selekci spermií 4.000 Kč
Embryo-GLUE - speciální transferové médium podporující implantaci 4.500 Kč
IUI - Inseminace 4.000 Kč
IUI - Inseminace - doplatek na materiál, inseminace hrazena z pojištění 1.500 Kč
Umělé oplodnění spermiemi od dárce 5.000 Kč
Kryokonzervace embryí do 1 dávky 8.000 Kč
Kryokonzervace embryí nad 2 dávky a víc - každá další dávka  2.000 Kč
Kryokonzervace spermatu 5.000 Kč
Skladování kryokonzervovaného spermatu/embryí (rok) 2.000 Kč

Preinplantační genetické testování

PGT (NGS) 1-2 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, úhrada NGS z platného pojištění 18.000 Kč
PGT (NGS) 3 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, úhrada NGS z platného pojištění 20.000 Kč
PGT (NGS) 4 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, úhrada NGS z platného pojištění 22.000 Kč
PGT (NGS) každé další embryo nad 2, úhrada NGS z platného pojištění 2.000 Kč 
PGT (NGS) každé další embryo nad 7, úhrada NGS z platného pojištění 12.000 Kč
PGT (NGS) 1 embryo, včetně biopsie a kryokonzervace (samoplátci) 26.000 Kč
PGT (NGS) 2 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace (samoplátci) 34.000 Kč
PGT (NGS) každé další embryo nad 2 (samoplátci) 10.000 Kč
PGT - M metodou karyomapping 1-2 embrya (pacientka pojištěná v ČR) + nutno připočítat SET UP 5.000 Kč 18.000 Kč
PGT - M metodou karyomapping každé další embryo do 5 embryí (pacientka pojištěná v ČR) 2.000 Kč
PGT - M metodou karyomapping každé další embryo nad 5 embryí (pacientka pojištěná v ČR) 12.000 Kč
PGT - M metodou karyomapping 1-2 embrya (samoplátkyně)  včetně SET UP 89.500 Kč
PGT - M metodou karyomapping do 5  embryí (samoplátkyně) včetně SET UP 114.000 Kč
PGT - M metodou karyomapping každé další embryo (samoplátkyně) 14.500 Kč

Chirurgický odběr spermií

TeSE/MESA - operativní získání spermií u pacienta s pojištěním v ČR 8.000 Kč 
TeSE/MESA - operativní získání spermií u pacienta bez pojištění v ČR  20.000 Kč
TeSE/MESA - operativní získání spermií + kryokonzervace spermií + skladování na 2 roky u pacienta bez s pojištění v ČR  25.000 Kč
TeSE/MESA - operativní získání spermií + kryokonzervace spermií u pacienta s pojištěním v ČR 12.000 Kč

Ostatní výkony

Spermiogram mimo IVF cyklus u samoplátce 1.000 Kč
Hysterosalpingosonografie u pacientky nepojištěné v ČR včetně materiálu  3.500 Kč
Hysterosalpingosonografie - doplatek na HSSG katetr  2.500 Kč
Hysteroskopie operační u pacientky nepojištěné v ČR včetně materiálu  6.500 Kč

Transport lidských tkání a buněk

Export kryokonzervovaných buněk z našeho pracoviště na jiné pracoviště v ČR - administrativní poplatek, samotný export zařizuje přijímající pracoviště 1.500 Kč
Export kryokonzervovaných buněk z našeho pracoviště do zahraničí - administrativní poplatek, samotný export zařizuje přijímající pracoviště  4.000 Kč
Import kryokonzervovaných buněk na naše pracoviště v rámci ČR - administrativní poplatek včetně 1 roku skladování  4.000 Kč

 

 

Z veřejného zdravotního pojištění hradí pojišťovny ženám za život 4 cykly IVF . Pro úhradu 4 cyklu je podmínkou, že v prvních dvou cyklech bylo přeneseno pouze jedno embryo. Pokud byla transferována embrya dvě, hradí pojišťovna jen první 3 cykly. Další podmínkou je zdravotní indikace a věk ženy od 18 let do dne dosažení 40. let ( 39 + 364 dní).