Kryokonzervace

Kryokonzervace a vitrifikace jsou metody pomocí kterých lze uchovávat lidské zárodečné buňky. Díky těmto metodám lze uchvovávat zarodečné buňky v naší kryobance i několik desítek let. Délka uchování zcela záleží na dohodě s pacientem.

Rozdíl mezi kryokonzervací a vitrifikací je v rychlosti mražení buňky.

Kryokonzervace je technika, při které je používáno speciálního média pro uchování v tekutém dusíku při teplotě -196 °C.

Vitrifikace je moderní technika kryokonzervace, kdy dochází ke skokovému ochlazení reprodukčních buněk na teplotu -196 °C řádově v sekundách. Využívá se při tom média obsahujícího vysoké dávky kryoprotektivních látek, které chrání buňky před poškozením.


Kryokonzervace spermií

Kryokonzervace spermií se používá zejména pro účely darování, ale je to i významná možnost pro muže, které v důsledku např. nádorového onemocnění čeká operativní léčba nebo chemoterapie a tvorba spermií bude nenávratně zastavena. Zamražením spermií mají možnost mít děti v budoucnu i po vyléčení hlavního onemocnění. Na přání muže lze vyšetřit a zamrazit spermie pro pozdější použití.
Kryokonzervace spermií je méně technicky náročná a má delší historii, než kryokonzervace embryí. Vzhledem k vysokému počtu spermií v dávce ejakulátu a malému rozměru spermií je kryokonzervace spermií vysoce účinná. Spermie jsou uchovávány v tekutém dusíku při -196°C.