Spustili jsme nové webové stránky.

Připravili jsme pro Vás novinku - Mikrofuidní čip na selekci spermií.

Jedná se o velmi šetrnou revoluční laboratorní metodu v oblasti selekce spermií. Metoda spočívá v použití skleněného čipu na jedno použití. Čip obsahuje mikrobariéry, které napodobují přirozené prostředí vejcovodů ženy. Pomocí těchto mikrobariér dochází k přirozenému výběru spermií. Odpadá tak jakákoliv předchozí úprava vzorku spermatu a použití přístrojů (např. zpracování pomocí centrifugace). Díky této metodě jsou vytříděné spermie kvalitnější, mají lepší morfologii, životaschopnost, pohyblivost a nepoškozenou DNA.

Tato moderní metoda zvyšuje úspěšnost cyklu prokazatelně až o 25%.

Bližší informace zde.

V souvislosti s pozitivním vývojem epidemiologické situace a s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR opět zahajujeme provoz na naší klinice. Informace k obnovení provozu kliniky jsou k dispozici zde.