Léčba IVF s darovanými vajíčky

U některých párů, léčených pro neplodnost, se bohužel vlastní vajíčka nedají získat nebo nejsou kvalitní. V těchto případech je možné použít k léčbě vajíčka od anonymní dárkyně.

Léčba darovanými vajíčky je doporučena:

  • Párům, kde žena již neprodukuje svoje vlastní vajíčka nebo neprodukuje kvalitní vajíčka. Důvodem může být selhání funkce vaječníků, většinou v souvislosti s věkem ženy. Další příčinou může být opakovaná léčba sterility nebo předčasné selhání funkce vaječníků. Nejčastější příčinou však bývá vývojová vada vaječníků nebo operativní odstranění obou vaječníků.
  • Párům, kde žena je přenašečkou dědičných onemocnění.
  • Párům, u kterých byly při genetickém vyšetření zjištěny změny chromozomů.

Léčebný cyklus probíhá v následných fázích:

  • Vyšetření a příprava léčeného páru, ev. synchronizace dárkyně a příjemkyně.
  • Vyšetření a příprava dárkyně. Dárkyně v České republice musejí splňovat následující požadavky: věk 18-35 let, oboustranně anonymní bezplatné darování, negativní výsledky všech vyšetření na pohlavní choroby a genetická onemocnění.
  • Příprava děložní sliznice pro příjem embryí podáváním hormonů.
  • Odběr vajíček dárkyně.
  • Oplodnění spermiemi partnera.
  • Kultivace oplozených vajíček a embryí 3-5 dní v laboratoři.
  • Přenos embryí do dělohy příjemkyně.