IVF (in vitro fertilizace)

Metoda je vhodná zejména tam, kde je získán dostatečný počet vajíček, jsou dobré parametry spermiogramu, žena je mladá a jedná se o první nebo druhý pokus, neboť procento oplozených vajíček je o něco nižší, než při použití intracytoplasmatické injekce spermie. V určitém procentu případů dokonce hrozí úplné selhání fertilizace.

Proto standardní IVF nedoporučujeme při předchozím neúspěchu, při malém počtu získaných vajíček (méně než 5), při zhoršených parametrech spermiogramu, při imunologické příčině neplodnosti, pokud je věk ženy vyšší než 35 let a při endometrióze.

Standardní IVF probíhá v následujících krocích:

  1. Prvním krokem je hormonální stimulace vaječníků. Aplikace hormonů se provádí injekčně do podkoží. Růst dostatečného počtu folikulů s vajíčky ve vaječnících je kontrolován ultrazvukovým vyšetřením.
  2. Jakmile dozrají vajíčka, následuje jejich odběr. Tento výkon je minimálně invazivní, provádí se v krátkodobé anestezii, trvá cca 10 – 20 minut. Vpichem přes poševní stěnu pod kontrolou transvaginální sondy ultrasonodgrafu odsaje lékař folikulární tekutinu s vajíčky do zkumavek a během výkonu ji předá do embryologické laboratoře. Za 2 až 3 hodiny po výkonu je žena za doprovodu propuštěna z IVF centra s možností telefonické konzultace lékaře při obtížích.
  3. V den odběru vajíček po doporučené 2-5 ti denní sexualní abstinenci odevzdá partner sperma. Abstinence se doporučuje proto, aby sperma bylo co nejkvalitnější (dostatečný počet a dobrá pohyblivost spermií). Vzorek spermatu je v laboratoři připraven k oplodnění vajíček – obvykle centrifugací na hustotním gradientu, promýváním a aktivní migrací spermií. Během přípravy spermií dochází k procesu tzv. kapacitace, aktivace membrán spermií, která je provázena zrychlením pohybu spermií a získáním schopnosti spermií navázat se na zónu pellucidu, proniknout obaly vajíčka a oplodnit vajíčko. Tato laboratorní příprava nahrazuje přirozený proces, který se při spontánním početí odehrává při průchodu spermií hradlem děložním, dělohou a vejcovody na cestě k vajíčku.
  4. Odebraná vajíčka a upravené sperma jsou umístěny společně do kultivačního termostatu. K oplodnění vajíček dochází spontánně, poté co spermie sami pronikají do vajíčka.
  5. Po 16-20 hodinách po přidání spermií k vajíčkům embryolog kontroluje fertilizaci (oplodnění) tzn. kolik vajíček bylo oplodněno. Naprostá většina (více než 95%) oplodněných vajíček se pak vyvíjí do stadia rýhovaného embrya.
  6. Následuje 3-6 ti denní kultivace embryí v laboratoři. Embrya jsou průběžně kontrolována a vývoj embryí je zaznamenáván.
  7. Metoda je završena embryotransferem - přenosem jednoho nebo dvou embryí do dutiny děložní. Jedná se o bezbolestnou metodu. Trasferový set (dutý tenký jednorázový nástroj), který obsahuje kultivační roztok s embryem/embryi je zaveden přes pochvu a děložní čípek do dutiny děložní a pod ultrazvukovou kontrolou je minimální množství kultivačního roztoku aplikováno do dělohy.