Certifikáty a výroční zprávy

Naše centrum asistované reprodukce NATALART pracuje již od roku 2007 v systému managementu kvality ISO 9001.
Všechny medicínské a nemedicínské činnosti centra jsou sledovány nezávislými audity v rámci systému řízení kvality ISO 9001.


Výroční zprávy