Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je mikromanipulační nebo laserový zákrok na obalu embrya, který se provádí před zavedením embrya do dělohy. Jedná se o narušení obalu embrya - zony pellucidy, čímž se zvýší šance na jeho vycestování z tohoto obalu a jeho následné uhnízdění. Nejčastěji se provádí mechanicky nebo laserem.

Tato metoda se doporučuje v následujících případech:

  • při opakovaném selhání uhnízdění embryí
  • u embryí se zesíleným obalem
  • pokud je žena ve věku nad 35 let
  • pokud je u ženy zjištěno hormonálním profilem snížení ovariální rezervy
  • pokud je získáno méně než 5 oocytů ve stimulovaném cyklu
  • prodloužená kultivace do blastocyty