Vitrifikace embryí a oocytů

Vitrifikace embryí  

Metoda vitrifikace je vhodná především pro embrya, a to zejména pro šetrnost této metody. Vitrifikace embryí se používá v případě nadpočetných embryí. V současné době se preferuje přenášet současně do dělohy menší počet čerstvých embryí, aby bylo minimalizováno riziko vícečetného těhotenství. V případě, že je první pokus při přenosu čerstvých embryí neúspěšný, je možné pokus opakovat, a to bez nutnosti opakování hormonální léčby a odvěru vajíček.

Významnou roli hraje vitrifikace embryí ve středně závažných a závažných případech ovariálního hyperstimulačního syndromu. V určitém počtu případů (cca 5%) dochází u žen, které podstupují mimotělní oplodnění k tzv. hyperstimulaci, což je nadměrná reakce vaječníků na hormonální stimulaci. V takovém případě není vhodné z důvodu bezpečnosti vůbec čerstvá embrya přenášet. Proto se všechna embrya zamrazí a přenášejí se až hyperstimulace zcela odezní.

Vitrifikace embryí má také nezastupitelnou úlohu při jejich darování.


Vitrifikace vajíček (oocytů) 

Vitrifikace vajíček (Oocytů) je v současnosti díky této technice běžnou součástí léčby neplodnosti. Vitrifikace vajíček je vhodná v následujících případech:

  • Pokud hrozí selhání funkce vaječníků.
  • V případě hrozící ztráty plodnosti z důvodu onkologické léčby. Vitrifikace vajíček nabízí možnost ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění zachovat naději na otěhotnění v případě zvládnutí jejich nemoci.
  • V případě neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu IVF. Pokud se v den odběru vajíček nepodaří získat od partnera žádné spermie (z důvodů zdravotních, dopravních, pracovních nebo momentálního psychického rozpoložení) je možno získaná vajíčka zamrazit.
  • Další možností využití vitrifikace je mražení vajíček u mladých žen v reprodukčním věku, které v současnosti nemají partnera a obávají se, že v době, kdy partnera mít budou, bude jejich plodnost snížena. Rovněž ženy, které neplánují bezprostředně otěhotnět a z důvodů studia nebo zaměstnání odkládají termín koncepce si mohou nechat svá vajíčka zmrazit.