Léčba neplodnosti

V léčbě lidské neplodnosti poskytujeme širokou škálu moderních metod asistované reprodukce pro nejrůznější typy mužské i ženské neplodnosti. Podle příčiny a závažnosti neplodnosti, věku pacientky a dalších okolností postupujeme od nejméně náročných a zatěžujících léčebných metod k těm složitějším.