Injekce vybrané spermie do vajíčka - PICSI

PICSI je modifikovaný postup ICSI (intracytoplasmatické injekce spermie), který poskytuje možnost selekce zralých spermií na základě jejich schopnosti vázat se k hyaluronanovému hydrogelu. Hyaluronan je hlavní komponenta vrstvy cumulus oophorus, která obklopuje oocyt. Hlavička zralé spermie nese specifický receptor, který jí umožňuje vázat se na hyaluronan. Naproti tomu nezralá spermie této vazby není schopna.

Zralé spermie vykazují vysokou integritu DNA a normální frekvenci chromozomálních aneuplodií a umožňují tak rodičovský podíl na zygotě srovnatelný se selekcí spermií pomocí zona pellucida při přirozeném oplodnění.

Metoda PICSI se doporučuje párům v následujících případech:

  • opakovaný neúspěch embryotransferu
  • předchozí selhání ICSI včetně nízké fertilizace po ICSI (méně než 30 % fertilizovaných)
  • teratospermie (méně než 4 % normálních spermií ve spermiogramu)
  • špatná kvalita embryí, zástava jejich vývoje nebo zpomalený vývoj v předchozím IVF cyklu
  • opakované potrácení