Ceník poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených ze zdravotního pojištění

  IVF

Kompletní cyklus IVF (pojišťovna cyklus nehradí, ale je platné pojištění v ČR) + nutno připočítat IVF výkony a léky 30.000 Kč 
Kompletní cyklus IVF (není platné pojištění v ČR) + nutno připočítat IVF výkony a léky 34.500 Kč
Cyklus IVF bez embryotransferu (pojišťovna cyklus nehradí, ale je platné pojištění v ČR) + nutno připočítat IVF výkony a léky 16.000 Kč 
Cyklus IVF bez embryotransferu (není platné pojištění v ČR) + nutno nutno připočítat IVF výkony a léky 17.000 Kč 
Nativní IVF cyklus bez anestezie (ultrazvuk, odběr, kultivace, transfer) 12.000 Kč 
Nativní IVF cyklus bez anestezie kompletní včetně ICSI 1-2 oocyty 15.000 Kč 
Nativní IVF cyklus bez anestezie bez embryotransferu včetně ICSI 1-2 oocyty 13.000 Kč
Nativní IVF cyklus bez anestezie bez zisku oocytů 8.000 Kč
Cyklus IVF  včetně ICSI u pacientky nepojištěné v ČR 42.500 Kč
Cyklus IVF  včetně PICSI u pacientky nepojištěné v ČR 48.500 Kč
Cyklus IVF s darovanými oocyty (cyklus hrazen z pojištění) 49.000 Kč
Cyklus IVF s darovanými oocyty (pojišťovna cyklus nehradí, ale je platné pojištění v ČR) 75.000 Kč       
Cyklus IVF s darovanými oocyty včetně ICSI ( není platné pojištění v ČR) 100.000 Kč                    
ICSI (Intracytoplasmatická injekce spermie, max. 15 oocytů) 8.000 Kč
ICSI s neúspěšnou fertilizací 6.000 Kč  
PICSI (Intracytoplasmatická injekce preselektované spermie, max. 10 oocytů) 14.000 Kč                  
Asistovaný hatching na jedno embryo 3.500 Kč
Prodloužená kultivace embryí nad 72 hodin 4.000 Kč
ICSI + Asistovaný hatching + prodloužená kultivace embryí - zvýhodněná cena 14.000 Kč
Oddělená kultivace embryí 2.000 Kč
Kontinuální monitoring embryí GERI 5.000 Kč
Kryoembryotransfer (rozmražení a přenos embryí) 7.000 Kč
Anestezie (5 - 10 min.) 2.000 Kč
Mikrofluidní čip na selekci spermií 2.200 Kč
Embryo-GLUE - speciální transferové médium podporující implantaci 3.000 Kč 
IUI - Inseminace 4.000 Kč
IUI - Inseminace - doplatek na materiál, inseminace hrazena z pojištění 1.500 Kč
Umělé oplodnění spermiemi od dárce 4.000 Kč
Kryokonzervace embryí do 2 dávek 6.000 Kč
Kryokonzervace embryí nad 2 dávky - každá další dávka  1.000 Kč
Kryokonzervace spermatu 4.000 Kč
Skladování kryokonzervovaného spermatu/embryí (rok) 1.000 Kč
   

 Preinplantační genetické testování

PGT (NGS) 1-2 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, úhrada NGS z platného pojištění 16.000 Kč
PGT (NGS) 3 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, úhrada NGS z platného pojištění 18.000 Kč 
PGT (NGS) 4 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, úhrada NGS z platného pojištění 20.000 Kč        
PGT (NGS) každé další embryo nad 2, úhrada NGS z platného pojištění 2.000 Kč 
PGT (NGS) každé další embryo nad 7, úhrada NGS z platného pojištění 10.000 Kč
PGT (NGS) 1 embryo, včetně biopsie a kryokonzervace, bez úhrady NGS z pojištění 24.000 Kč
PGT (NGS) 2 embrya, včetně biopsie a kryokonzervace, bez úhrady NGS z pojištění 32.000 Kč
PGT (NGS) každé další embryo nad 2, bez úhrady NGS z pojištění 10.000 Kč

Chirurgický odběr spermií

TeSE/MESA - operativní získání spermií u pacienta s pojištěním v ČR 8.000 Kč 
TeSE/MESA - operativní získání spermií u pacienta bez pojištění v ČR  20.000 Kč                
TeSE/MESA - operativní získání spermií + kryokonzervace spermií + skladování na 2 roky u pacienta bez s pojištění v ČR  25.000 Kč 
TeSE/MESA - operativní získání spermií + kryokonzervace spermií u pacienta s pojištěním v ČR 10.000 Kč 

Ostatní výkony

Spermiogram mimo IVF cyklus u samoplátce 750 Kč
Hysterosalpingosonografie u pacientky nepojištěné v ČR včetně materiálu  3.500 Kč     
Hysterosalpingosonografie - doplatek na HSSG katetr  2.000 Kč 
Hysteroskopie operační u pacientky nepojištěné v ČR včetně materiálu  6.500 Kč 

Transport lidských tkání a buněk

Export kryokonzervovaných buněk z našeho pracoviště na jiné pracoviště v ČR - administrativní poplatek, samotný export zařizuje přijímající pracoviště 1.500 Kč    
Export kryokonzervovaných buněk z našeho pracoviště do zahraničí - administrativní poplatek, samotný export zařizuje přijímající pracoviště  4.000 Kč                      
Import kryokonzervovaných buněk na naše pracoviště v rámci ČR - administrativní poplatek včetně 1 roku skladování  4.000 Kč 
   

 Uvedené ceny jsou informativní, kompletní ceník je k dispozici na recepci našeho centra nebo u lékařů, kteří ke všem cenám a výkonům podají kompletní informace.