Dárcovství vajíček a spermií (gamet)

Bohužel v dnešní době stále přibývá párů, kterým se přes všechny jejich snahy i snahy lékařů nedaří otěhotnět vlastními pohlavními buňkami. Nechtěná neplodnost postihuje 10-20 % párů. V současné době je rozdělení příčin neplodnosti následující : ve 40 % bývá příčina čistě na straně ženy, ve 20 % se na příčinách podílejí oba partneři a ve 40 % je příčina na straně partnera - muže.

V takovém případě je poslední možností otěhotnění pomocí darovaných vajíček nebo spermií.

Dárkyni vajíček potřebují ženy, které již neprodukují svoje vlastní kvalitní vajíčka, a to především z důvodu selhání funkce vaječníků, nebo mají vývojovou vadu vaječníků, nebo prodělaly operativní odstranění obou vaječníků. Dále se jedná o ženy, které jsou přenašečky dědičných onemocnění a v neposlední řadě také ženy, které prodělaly chemoterapii po léčbě nádoru.

Dárce spermatu je řešením tam, kde partner má špatnou kvalitu spermií, nebo nemá žádné kvalitní spermie, které byly schopny oplodnit vajíčko. Tato metoda je vhodná i tam, kde partner je nositelem geneticky vázaného onemocnění nebo prodělal chemoterapii po léčbě nádoru.

V České republice je dárcovství zárodečných buněk legislativně založeno na dobrovolnosti a solidárnosti. Není povoleno cílené darování (např. sestře). Legislativa tudíž neumožňuje, aby dárcovství bylo hrazeno. Nicméně všem našim dárkyním a dárcům plně kompenzujeme prokazatelné náklady, které byly účelně, hospodárně a prokazatelně vynaloženy na darování zárodečných buněk a za nepříjemnosti, které jsou s darováním spjaty.

Samozřejmostí je naprostá anonymita.